Consellería de Educación, Cultura e Universidade
Centro Autonómico de Formación e Innovación (CAFI)
Departamento de Formación, Innovación e Internacionalización.

Lamas de Abade S/N 15702 – Santiago de Compostela

#CongresoEPA